GARANTİ KOŞULLARI VE ŞARTLAR

 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve garanti süresi 2 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı (üretim hatalarından ve/veya bozuk parçalardan oluşabilecek arızalara karşı) firmamızın garanti kapsamı içindedir.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, ayıplı malın incelenmesi için geçen süre garanti süresine eklenir. Malın incelenme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim ve ayıplı ürün numunesinin iletim tarihinden başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks,e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın incelenmesinin 10 iş günü içerisinde tamamlanmaması halinde, firmamız; malın inceleme tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, üretim, malzeme ve işçilik, hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin değişimi yapılacaktır. Bu garanti ile taahhüt edilen değişim Birinciler Elektrik San. ve Tic. A.Ş tarafından yapılacaktır

Malın;

 • İnceleme için gereken azami sürenin aşılması,
 • Firma yetkililerinin düzenleyeceği raporla arızanın Firma kaynaklı olduğunun belirlenmesi halinde, ücretsiz olarak değiştirme veya bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.
 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 1. Ücretsiz ürün değiştirme yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda ortadan kalkar;
 • Malın kullanma kılavuzunda belirtilen yöntemlere veya koşullara aykırı bir şekilde kullanılmasından ve/veya kullanım noktasında hatalı montajından dolayı arızalanması durumunda
 • Malın ve muhteviyatındaki aksamın dış yüzeylerinin müşteri sorumluluğu içerisinde kırılması veya çizilmesi durumunda
 • Malın tüketiciye tesliminden sonraki darbe (çarpma, düşürme, vs), yanlış temizlik ve bakım, yanlış ve kötü kullanım, ürün için kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklere aykırı kullanımlar; malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, elektrik’den (voltaj değişiklikleri), kaynaklanan arızalar durumunda
 • Arıza veya hasar, Birinciler Elektrik San. ve Tic. A.Ş nin sorumluluğu dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşmuşsa
 1. Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı Birinciler Elektrik San. ve Tic. A.Ş nin düzenleyeceği raporla belirlenir
 2. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı